پروژه شماره 1

پروژه نورپردازی فروشگاهی پارس اروند الکتریک

طراح نورپردازی:گروه پارس اروند

مکان پروژه :آبادان

 

در نورپردازی فروشگاهی با استفاده و تلفیق انواع نور ها میتوانیم نتیجه دلخواهی را داشته باشیم .

استفاده از ریسه ها به عنوان نور مخفی.

طراحی پنل در سقف.

و استفاده از انواع لامپ ها.