اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

کانال خرید (الزامی)

از حسن انتخاب و خريد شما از محصولات صنعت الکتریک ایرانیان اروند متشكريم، شركت ما را در مورد محصولات و خدماتی كه ارائه می‌دهد چگونه ارزيابی می‌كنيد ؟

تبليغات و معرفی محصولات شركت (الزامی)

ميزان سهم بازار و رقابتی بودن محصول (الزامی)

نحوه تسويه حساب (الزامی)

ميزان اثر بخشی تخفيفات و هدايا (الزامی)

زمان تحويل كالای درخواستی (الزامی )

مطابقت كالای ارسالی با سفارش شما (الزامی )

نحوه رسيدگی به شكايات و مرجوعی كالا (الزامی )

بسته‌بندی محصولات در هنگام دريافت (الزامی )

نحوه پاسخگويی كاركنان شركت (الزامی )

تنوع محصولات (الزامی )

قیمت (الزامی )

بالا