اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

کلید اتوماتیک قابل تنظیم

توضیحات تکمیلی

آمپر

۴۰۰-۶۳۰A

پل

۳

فرکانس

۶۳-۵۰ HZ

ولتاژ

۲۲۰-۲۴۰ V

بالا