اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

فیوز اتوماتیک آلفا

توضیحات تکمیلی

ولتاژ ورودی

۲۲۰V

فرکانس

۵۰/۶۰HZ

پایه

مناسب برای پایه کتابی ۲۵A

فیوز اتوماتیک یا آلفا که دارای مکانیزم داخلی بسیار قوی و بدنه مقاوم است، نوعى فیوز خودکار می باشد که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار مى شود. اما مى توان دوباره پس از مدتی شستى آن را به داخل فشرد تا ارتباط برقرار گردد. در فیوزهاى اتوماتیک دو عنصر مغناطیسى و حرارتى وجود دارد. عنصر مغناطیسی ،اتصال کوتاه (جریان زیاد) و عنصر حرارتی (بى متال) بار زیاد (افزایش جریان تدریجى) را قطع مى کند.

این فیوز از نوع پیچی است و روی پایه فیوز پیچ می شود. با عمل کردن فیوز، دکمه سیاه رنگ به بیرون پرتاب می شود، که پس از رفع عیب مدار باید آن را به سمت داخل فشار داد. هرگاه بخواهیم فیوز را از مدار خارج کنیم باید دکمه قرمز رنگ روی آن را فشار دهیم تا دکمه سیاه رنگ  به بیرون پرتاب شود.

بالا