نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

سنسور توکار دیواری

ولتاژ ورودی:240V-220 فرکانس:50HZ دمای محیط:40+-20 نور محیط: 2000-10 LUX فاصله قابل تشخیص:9 M دامنه قابل تشخیص:160 مدت زمان روشنایی: MIN7+-2 MIN   :MAX MAX: SEC10 +- 3 SE10  

سنسور دیواری روکار

ولتاژ ورودی:240V-220 فرکانس:50HZ دمای محیط:40 نور محیط: 2000-10 LUX فاصله قابل تشخیص:7 M دامنه قابل تشخیص:360 مدت زمان روشنایی: MIN7+-2 MIN   :MAX MAX: SEC10 +- 3 SE10

سنسور دیواری روکار

ولتاژ ورودی:240V-220 فرکانس:50HZ دمای محیط:40+-20 نور محیط: 2000-10 LUX فاصله قابل تشخیص:7 M دامنه قابل تشخیص:360 مدت زمان روشنایی: MIN7+-2 MIN   :MAX MAX: SEC10 +- 3 SE10

سنسور سرپیچی

ولتاژ ورودی:240V-220 فرکانس:50HZ دمای محیط:40+-20 نور محیط: 2000-10 LUX فاصله قابل تشخیص:9 M دامنه قابل تشخیص:160 مدت زمان روشنایی: MIN7+-2 MIN   :MAX MAX: SEC10 +- 3 SE10

سنسور سقفی توکار

سنسور سقفی توکار سایز 6 و 8 پارس اروند الکتریک ولتاژ ورودی:240V-220 فرکانس:50HZ دمای محیط:40+-20 نور محیط: 2000-10 LUX فاصله قابل تشخیص:6 M دامنه قابل تشخیص:360 مدت زمان روشنایی: MIN7+-2 MIN   :MAX MAX: SEC10 +- 3 SE10

سنسور سقفی روکار

ولتاژ ورودی:240V-220 فرکانس:50HZ دمای محیط:40+-20 نور محیط: 2000-10 LUX فاصله قابل تشخیص:9 M دامنه قابل تشخیص:160 مدت زمان روشنایی: MIN7+-2 MIN   :MAX MAX: SEC10 +- 3 SE10

فتوسل سرپیچی

ولتاژ ورودی:240V-220 فرکانس:50HZ دمای محیط:40+-20 نور محیط: 2000-10 LUX فاصله قابل تشخیص:9 M دامنه قابل تشخیص:160 مدت زمان روشنایی: MIN7+-2 MIN   :MAX MAX: SEC10 +- 3 SE10